18K金钻石排戒 椭圆 祖母绿切工 INS风排戒
价格:
3999.00
8999.0
钻石切工:
钻石净度:
钻石分数:
颜色:
购买数量:
产品详情
宝石类型: 钻石 款式: 戒指
镶嵌材质: 18K金 鉴定类别: GIA证书
品牌: PAGOL

详情01.jpg18K钻戒3-0.jpg18K钻戒3-15.jpg18K钻戒3-18.jpg18K钻戒3-13.jpg18K钻戒3-01.jpg18K钻戒3-02.jpg18K钻戒3-03.jpg18K钻戒3-04.jpg18K钻戒3-05.jpg18K钻戒3-06.jpg18K钻戒3-07.jpg18K钻戒3-08.jpg18K钻戒3-09.jpg18K钻戒3-10.jpg18K钻戒3-12.jpg18K钻戒3-11.jpg一物一检.jpg购物须知.jpg保养须知.jpg

—    轻奢优雅  璀璨美好   
首页                  新品上市                 男士手表                 女士手表                 珠宝饰品
会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
购物车
0
留言
回到顶部